Město Police nad Metují

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 11/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet92 935 049 Kč
Upravený rozpočet105 154 807 Kč
Skutečnost141 530 648 Kč
Stav plnění134,6%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-27 476 369 Kč
-30 984 810 Kč
-14 143 783 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet120 411 418 Kč
Upravený rozpočet136 139 617 Kč
Skutečnost155 674 431 Kč
Stav plnění114,3%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
4134 Převody z rozpočtových účtů 42 535 594 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 26 012 734 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 235 913 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 12 781 807 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 9 934 756 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 42 090 000 Kč
3113 Základní školy 7 298 414 Kč
6171 Činnost místní správy 7 049 089 Kč
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje 6 938 050 Kč
3231 Základní umělecké školy 5 693 055 Kč