Město Dolní Kounice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 11/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet54 016 700 Kč
Upravený rozpočet78 109 300 Kč
Skutečnost50 918 097 Kč
Stav plnění65,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-20 064 900 Kč
-22 557 300 Kč
-5 228 206 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet74 081 600 Kč
Upravený rozpočet100 666 600 Kč
Skutečnost56 146 303 Kč
Stav plnění55,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 15 372 441 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 7 370 691 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 6 278 236 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 5 871 757 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 2 335 190 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 7 305 777 Kč
3113 Základní školy 6 583 855 Kč
3113 Základní školy 5 324 027 Kč
6171 Činnost místní správy 3 630 288 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 334 501 Kč