Obec Hrušky

Obec Hrušky

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 12 030 200 Kč -3 468 580 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 12 030 200 Kč -3 492 195 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 23 614 Kč