Obec Hrušky

Obec Hrušky

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 341 396 Kč 33,1%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 281 364 Kč 31,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 398 424 Kč 35,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12 094 Kč 17,3%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 649 514 Kč 86,2%