Obec Hrušky

Obec Hrušky

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 872 815 Kč 15,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 6 732 Kč 13,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 361 527 Kč 1,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 788 156 Kč 21,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 68 551 Kč 30,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 212 264 Kč 38,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 435 585 Kč 42,3%