Obec Pavlov

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 450 400 Kč -1 146 567 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 701 200 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 250 800 Kč -1 146 567 Kč