Obec Pavlov

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -5 421 900 Kč -1 250 800 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -4 171 100 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 250 800 Kč -1 250 800 Kč