Obec Pavlov

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 14 591 502 Kč 96,2%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 885 325 Kč 97,2%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 897 974 Kč 88,7%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 964 520 Kč 98,5%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 843 683 Kč 100,0%