Obec Pavlov

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 468 162 Kč 82,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 874 187 Kč 88,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 785 133 Kč 84,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 34 920 Kč 3,6%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 773 923 Kč 92,8%