Obec Pavlov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 712 547 Kč 52,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 15 842 Kč 19,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 355 041 Kč 24,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 732 768 Kč 60,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 26 771 Kč 70,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 582 126 Kč 77,3%