Obec Pavlov

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 487 548 Kč 97,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 18 965 Kč 59,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 384 083 Kč 92,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 299 697 Kč 98,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 26 771 Kč 95,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 758 032 Kč 98,5%