Obec Vřesovice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 5/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet7 630 400 Kč
Upravený rozpočet7 926 600 Kč
Skutečnost3 129 848 Kč
Stav plnění39,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 500 000 Kč
-2 500 000 Kč
889 093 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet10 130 400 Kč
Upravený rozpočet10 426 600 Kč
Skutečnost2 240 755 Kč
Stav plnění21,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 240 731 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 569 040 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 390 251 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 209 450 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 94 737 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 316 237 Kč
3111 Mateřské školy 265 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 263 485 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 163 080 Kč
6171 Činnost místní správy 79 060 Kč