Město Morkovice-Slížany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 12/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet44 629 800 Kč
Upravený rozpočet51 061 800 Kč
Skutečnost53 674 476 Kč
Stav plnění105,1%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

1 483 000 Kč
-3 441 000 Kč
706 342 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet43 146 800 Kč
Upravený rozpočet54 502 800 Kč
Skutečnost52 968 134 Kč
Stav plnění97,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 16 953 668 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 8 541 820 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 8 360 820 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 2 787 800 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 2 413 511 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3632 Pohřebnictví 15 772 389 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 970 000 Kč
6171 Činnost místní správy 2 914 019 Kč
3113 Základní školy 2 559 526 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 998 241 Kč