Město Morkovice-Slížany

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 16 832 000 Kč 2 579 124 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 8 405 000 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 10 000 000 Kč 1 598 272 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 573 000 Kč -1 584 659 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 2 565 511 Kč