Město Morkovice-Slížany

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 17 852 000 Kč -433 458 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 9 425 000 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 10 000 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 573 000 Kč -1 450 979 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 1 017 521 Kč