Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 229 427 156 Kč 132,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 38 204 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 902 237 Kč 100,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 143 718 839 Kč 100,0%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 513 674 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 061 076 Kč 100,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 77 193 125 Kč 358,8%