Obec Vrbátky

Obec Vrbátky

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 18 594 640 Kč -222 216 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 18 594 640 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -222 216 Kč