Obec Vrbátky

Obec Vrbátky

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 435 054 Kč 69,5%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 2 195 022 Kč 68,8%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 240 033 Kč 76,0%