Obec Vrbátky

Obec Vrbátky

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 000 Kč 10,9%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 10 000 Kč 10,9%