Obec Vrbátky

Obec Vrbátky

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 782 394 Kč 98,7%
41 Neinvestiční přijaté transfery 647 394 Kč 87,6%
42 Investiční přijaté transfery 6 135 000 Kč 100,0%