Obec Vrbátky

Obec Vrbátky

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 27 768 670 Kč 47,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 406 025 Kč 32,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 20 447 758 Kč 45,4%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 275 505 Kč 45,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 346 283 Kč 52,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 293 098 Kč 72,3%