Obec Nedakonice

Obec Nedakonice

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -2 484 500 Kč -9 389 906 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0 Kč -10 438 544 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt -2 484 500 Kč 1 048 638 Kč