Obec Nedakonice

Obec Nedakonice

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 38 469 277 Kč 103,7%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 23 406 220 Kč 102,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 422 699 Kč 90,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 150 950 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 14 489 409 Kč 106,7%