Obec Klopina

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 8/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 018 424 Kč
Upravený rozpočet10 235 568 Kč
Skutečnost6 646 023 Kč
Stav plnění64,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-5 340 412 Kč
-5 340 412 Kč
2 507 520 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet15 358 836 Kč
Upravený rozpočet15 575 980 Kč
Skutečnost4 138 503 Kč
Stav plnění26,6%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 2 551 501 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 308 147 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 050 447 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 361 158 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 282 433 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3111 Mateřské školy 511 584 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 456 444 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 447 552 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 321 404 Kč
6399 Ostatní finanční operace 178 980 Kč