Obec Vigantice

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 3 818 292 Kč 96 409 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 3 818 292 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 96 409 Kč