Obec Vigantice

Příjmy

Rok 2015 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 551 376 Kč 70,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 166 015 Kč 87,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 370 436 Kč 96,5%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 014 925 Kč 22,0%