Obec Vigantice

Výdaje dle odvětví

Rok 2015 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 193 448 Kč 55,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 355 357 Kč 91,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 464 214 Kč 30,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6 982 795 Kč 61,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 7 482 Kč 21,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 130 453 Kč 66,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 253 146 Kč 48,0%