Obec Vigantice

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 840 076 Kč 58,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 433 148 Kč 56,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 043 198 Kč 53,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 725 943 Kč 58,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3 534 Kč 10,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 168 053 Kč 13,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 466 200 Kč 73,9%