Obec Vigantice

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 471 187 Kč 52,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 302 844 Kč 37,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 451 617 Kč 19,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 922 722 Kč 54,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 638 Kč 4,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 245 712 Kč 70,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 546 655 Kč 67,3%