Obec Vigantice

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 11 615 770 Kč -24 075 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 11 615 770 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -24 075 Kč