Obec Lužice

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -100 000 Kč -405 202 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -100 000 Kč -405 202 Kč