Obec Lužice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 716 594 Kč 56,2%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 548 856 Kč 74,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 67 563 Kč 53,7%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 100 175 Kč 24,1%