Obec Lužice

Daně z příjmů fyz.osob

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 172 375 Kč 99,1%
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 154 511 Kč 99,7%
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 606 Kč 90,2%
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 14 257 Kč 95,0%