Obec Lužice

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 321 986 Kč 100,0%
1211 Daň z přidané hodnoty 321 986 Kč 100,0%