Obec Lužice

Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 41 409 Kč 76,0%
211 Příjmy z vlastní činnosti 17 640 Kč 73,5%
213 Příjmy z pronájmu majetku 18 639 Kč 82,8%
214 Výnosy z finančního majetku 5 130 Kč 64,1%