Obec Lužice

Neinvestiční přijaté transfery

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 415 400 Kč 100,0%
411 Neinvest.přijaté transfery od veř. Rozpočtů ústř.úrovně 115 400 Kč 100,0%
413 Převody z vl.fondů ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj. 300 000 Kč 100,0%