Obec Lužice

Platy a podobné a související výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 308 318 Kč 95,9%
501 Platy 2 883 Kč 50,1%
502 Ostatní platby za provedenou práci 285 255 Kč 97,1%
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 180 Kč 92,3%