Obec Lužice

Neinvestiční nákupy a související výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 222 263 Kč 41,0%
513 Nákup materiálu 19 790 Kč 23,6%
515 Nákup vody, paliv a energie 32 752 Kč 52,4%
516 Nákup služeb 130 255 Kč 50,1%
517 Ostatní nákupy 38 843 Kč 29,2%
519 Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary 623 Kč 24,9%