Rozpočet na webu

Obec Lužice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 172 535 Kč 15,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 15 766 Kč 10,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 156 769 Kč 16,6%