Obec Lužice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 418 368 Kč 35,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 12 006 Kč 13,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 77 648 Kč 43,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 328 715 Kč 36,4%