Obec Lužice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 841 637 Kč 71,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 000 Kč 40,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 12 006 Kč 13,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 100 025 Kč 56,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 727 607 Kč 80,6%