Obec Lužice

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 000 Kč 40,0%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 000 Kč 40,0%