Obec Lužice

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 000 Kč 40,0%
103 Lesní hospodářství 2 000 Kč 40,0%