Obec Lužice

Vodní hospodářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 006 Kč 13,3%
232 Odvádění a čištění odpadních vod 4 154 Kč 27,7%
239 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 7 852 Kč 10,5%