Obec Lužice

Komunální služby a územní rozvoj

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 858 Kč 44,3%
3631 Veřejné osvětlení 8 858 Kč 44,3%