Obec Lužice

Ochrana životního prostředí

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 89 245 Kč 59,5%
372 Nakládání s odpady 59 085 Kč 66,8%
374 Ochrana přírody a krajiny 30 160 Kč 49,0%