Obec Lužice

Nakládání s odpady

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 59 085 Kč 66,8%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 385 Kč 51,1%
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 12 230 Kč 81,5%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 38 470 Kč 67,5%