Obec Lužice

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -350 000 Kč -408 438 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -350 000 Kč -408 438 Kč