Obec Lužice

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -400 000 Kč -303 462 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -400 000 Kč -303 462 Kč