Obec Lužice

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 579 900 Kč 36,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 204 204 Kč 26,6%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 77 381 Kč 42,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 265 615 Kč 99,9%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 32 700 Kč 8,9%