Obec Lužice

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 265 615 Kč 99,9%
32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 265 615 Kč 99,9%