Obec Lužice

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 171 462 Kč 13,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 537 Kč 14,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 15 249 Kč 8,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 153 676 Kč 15,0%