Obec Přibice

Financování v roce 2014

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 6 870 000 Kč -525 000 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 7 570 000 Kč 0 Kč
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 Kč 5 000 000 Kč
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 Kč -5 000 000 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -700 000 Kč -525 000 Kč