Obec Přibice

Příjmy

Rok 2014 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 850 178 Kč 94,1%
1 Daňové příjmy 10 475 606 Kč 99,0%
2 Nedaňové příjmy 1 528 209 Kč 84,9%
3 Kapitálové příjmy 42 570 Kč 85,1%
4 Přijaté transfery 11 803 794 Kč 91,4%