Obec Přibice

Příjmy

Rok 2014 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 14 579 875 Kč 61,3%
1 Daňové příjmy 8 450 039 Kč 79,3%
2 Nedaňové příjmy 1 417 132 Kč 80,7%
3 Kapitálové příjmy 42 570 Kč 85,1%
4 Přijaté transfery 4 670 134 Kč 41,2%