Obec Přibice

Výdaje dle druhů

Rok 2014 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 786 545 Kč 43,5%
5 Běžné výdaje 6 496 154 Kč 74,3%
6 Kapitálové výdaje 7 290 391 Kč 31,7%