Obec Přibice

Výdaje dle druhů

Rok 2014 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 516 631 Kč 72,9%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 888 219 Kč 61,3%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 17 628 411 Kč 77,8%