Obec Přibice

Výdaje dle odvětví

Rok 2014 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 516 631 Kč 72,9%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,0%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 13 411 493 Kč 71,0%
3 Služby pro obyvatelstvo 9 401 200 Kč 89,6%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 147 544 Kč 90,5%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 115 576 Kč 91,7%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 440 818 Kč 16,9%