Obec Přibice

Výdaje dle odvětví

Rok 2014 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 786 545 Kč 43,5%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,0%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 121 610 Kč 17,0%
3 Služby pro obyvatelstvo 8 839 890 Kč 81,8%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 125 706 Kč 77,1%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 0 Kč 0,0%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 1 699 338 Kč 76,0%