Obec Přibice

Výdaje dle odvětví

Rok 2014 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 516 631 Kč 72,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 13 411 493 Kč 71,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 401 200 Kč 89,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 147 544 Kč 90,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 115 576 Kč 91,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 440 818 Kč 16,9%