Obec Přibice

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 16 032 258 Kč 63,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 918 204 Kč 83,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 298 768 Kč 73,8%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 997 216 Kč 35,3%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 818 070 Kč 48,1%